استاندارد ملی

طبق استاندارد ملی 1-2909 ایران خرپای میلگردهاي کششی زیرین، بالایی و عرضی (زیگزاگ) که به شکل خرپا به

همدیگر جوش یا قلاب شدهاند و ایستایی لازم را براي حمل و اجراء تامین میکنند.

میلگردهای پایینی(عضوکششی)

قطر میلگردهای پایینی نباید از 8 میلی متر کمتر و از 16 میلیمتر بیشتر باشد(چناچه می توان بیشتر از میلگرد 16 استفاده کرد که پاشنه بتن از 5/5 سانتی منتر بیشتر باشد)

چنانچه کارخانه تولیدی از روش نقطه جوش مقاومتی استفاده کند میتوان قطر میلگرد های کششی را تا میزان حداقل 6میلی متر ***داد.(استاندارد1-2909 ایران)

میلگردهای عرضی (زیگزاگ)

طبق استاندارد 1-2909 قطر میلگردهای عرضی چناچه کارخانه تولیدی از تکنیک نقطه جوش اتوماتیک استفاده نماید , بصورت 2 میلگرد با حداقل قطر 4 استفاده کرد.

میلگرد بالایی:

طبق استاندارد (1-2909) قطر میلگردهای فوقانی چناچه کارخانه تولید کننده از تیکنیک جوش مقاومتی (نقطه جوش) استفاده کند مطابق با جدول زیر می باشد:

تا دهانه 5/5 مترz  8 میلیمتر

5/5 تا  z 7 m 10 میلیمتر

خرپای میلگردی

در صنعت ساختمان ایران بالغ بر هشتاد درصد از سقف های ساختمانی از تیرچه با خرپای میلگردی و بلوک سقفی استفاده میشود.سرعت بالا و مزیت اقتصادی نسبت به اکثریت روش های رایج در دنیا و مهمترین از آن آشنایی اکثریت روش های رایج در دنیا و مهمترین از آن آشنایی اکثر کارگران مهندسین و درست اندکاران صنعت ساختمان با این روش ساخت سقف, سبب شده است اکثرا سازندگان از این روش استقبال کنند. با توجه به نیاز انبوه و فرآیند مسکن در ایران , تولید خرپا با قابلیت کنسل کیفی رعایت مشخصات فنی و استانداردهای لازم جهت ساخت سریع تیرچه با کیفیت یک نیاز مبرم می باشد.

برای پاسخگویی به این نیاز ,تولید خرپای میلگردی پیش ساخته و کارخانجات و معتبر به صورت ماشینی و مکانیزه یک راه حل قطعی است  که  در اکثر کشورهای اروپایی به اجرا در آمده است.

بنابراین انبوه سازان مسکن با استفاده از خرپای پیش ساخته ,سازندگان معتبر که محصولات آنها دارای کنترل می باشد.

از انواع مزایایی همچون کاهش هزینه ها , سرعت بیشتر اجرا , قابلیت اعتماد و کیفیت بالاتر مصالح ساختمانی برخوردار می شوند.

معرفی خرپای پیش ساخته میلگردی:

خرپا از اتصال چند میلگرد مستقیم که به طور مفصلی به هم متصل شده است به طوری که شبکه های مثلثی موجود می آورد تشکیل می گردد.

نیرو های وارد بر خرپاها بایستی حتما در محل اتصالات مفصلی به خرپا وارد شوند.

مشخصات خرپای میلگردی:

ارتفاع خرپا از 7 الی 35 سانتی متر

خرپا از 1 متر الی 14 متر

قطر میلگرد بالا و پایین از 6 الی 12 میلگرد

قطر میلگرد زیگراگ از 4 الی 6

حداقل کششی تسلیم میلگردها 420 نیوتن و میلیمتر مربع (A3)

جوشکاری

اتصال میلگردهای عرضی به بالایی و زیرین خرپا توسط نقطه جوش تامین میگردد و البته میتوان از هر نوع عمل جوشکاری مناسب استفاده کرد مشروط بر اینکه در هنگام جوشکاری از سطح مقطع 4 میلگرد کاسته (نشریه 94 صفحه 32) که مناسب ترین روش جوش مقاومتی یا همان نقطه جوش می باشد.

توصیه می شود برای حداقل رساندن تایید جوش بر مقاومت فولاد کششی , فولاد کششی خرپا  از میلگردهایی با سطح مقطع کوچکتر(برای مثال به قطر 8 میلیمتر یا 10 میلیمتر انتخاب شود )و بقیه فولاد کششی مورد نیاز خرپا به صورت میلگرد تقویت نصب گردد.(نشریه 82 صفحه 105)

مزایای استفاده از خرپا میلگردی:

به علت مصرف بلوک توخالی و حذف بتن منطقه ی کششی در مصرف بتن صرفه جویی بسیار زیادی می شود.

به علت کم بودن وزن , فضای متوسط سقف و زساد بودن ضخامت شقف در مقایسه با دال بتنی مسطح از مصرف فولاد کاسته می شود.

بهه علت ساخت خر پا و کنترل دقیق پوشش میلگرد کششی در کارخانه , مقاومت سقف حاصل در برابر آتش سوزی خوب است.

امکان سفارش در اندازه های مورد نظر و بدون ضایعات برشی مقاومت سقف اجرا شده با خرپا و بلوک در برابر نیروهای افقی (زلزله) بسیار خوب است.

با توجه به مصرف کم فولاد از نظر اقتصادی بسیار مناسب است. تولید توسط ماشین آلات تعلم اتوماتیک تنوع در قطر میلگردهای مصرفی و ارتفاع و سایز منظم و یکدست بودن زیگزاگ ها و غیره……..

مقاومت بسیار زیاد میلگردهای مصرفی , استفاده کمتر از شمع یا جک هنگام اجرای سقف به دلیل استقامت زیاد خرپا.

موارد مصرف خرپای میلگردی

کابرد در قطعات پیش ساخته بتونی به عنوان تیرک داخلی یا نگهدارنده شبکه ها

ساخت تیرچه جهت سقفهای تیرچه بلوک یا سقف سبک

کاربرد در شناورهای عمومی و افقی